درباره

آمار و ارقام

برخی از آمار و ارقام کارهای انجام شده

0 ساعات مشاوره
0 موکلان
0 پرونده های موفق
0 سال های فعالیت

مشاوره حقوقی

مشاوره قضایی و حقوقی در زمینه دعاوی خانواده و کیفری و حقوقی و امور حسبی

وکالت با سابقه

سابقه درخشان در وکالت و دفاع از حقوق موکلان در پرونده های مختلف

هزینه مناسب

توجه به نوع پرونده و تعیین نرخ مناسب و متعادل برای آن ها

بررسی عمیق و دقیق پرونده ها

بررسی دقیق جزئیات پرونده ها و پیگیری مداوم برای پیشبرد پرونده و دفاع از حقوق موکلان

همین حالا تماس بگیرید !

جهت رزرو زمان مشاوره و حل پرونده های حقوقی تماس بگیرید.